O nama Proizvodi Kapaciteti   Certifikati   Referentna lista Foto galerija Kontakti   ENGLISH

 
 

Tvornica mašina Micron Steel d.o.o. Novi Travnik osnovana je 2007. godine na mjestu nekadašnje kompanije BNT Kovačka alatnica.

U 100% privatnom vlasništvu, kompanija nastaje na mjestu potpuno devastirane hale i evolvira kao spoj iskustva nekadašnjih uposlenika kombinata Bratstvo, moderne tehnologije i znanja menadžmenta.

Primarno, pored poslova za Arcelor Mittal koji nam je već 10 godina glavni kupac, kompanija se bavi izvozom proizvoda po narudžbi kupaca sa tržišta Evropske Unije, uglavnom Njemačke, Španije, Austrije, Holandije i Italije

Kompanija sa spoljnim saradnicima broji oko 50 uposlenih.